İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDEN “YAŞATIR”, NEDEN ÖNEMLİ VE NEDEN TAM UYGULANMALI?

 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDEN “YAŞATIR”, NEDEN ÖNEMLİ VE NEDEN TAM UYGULANMALI? İstanbul Sözleşmesi, kadınlara verilen güçlü bir devlet sözüdür. “Devlet, hiçbir ayırımcılık yapmadan tüm kadınların yaşam hakkını koruyacaktır” taahhüdüdür. Bu kararlı duruşun neticesinde 6284 sayılı Kanun çıkarılarak Sözleşme ilkelerinin (çoğu) iç hukukumuza girmiştir. Zaten eksik uygulanan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışı konuşmak; şiddet uygulayanları cesaretlendirir ve yargıya ve

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇIKIŞ İÇİN YETKİ TBMM’DEDİR

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇIKIŞ İÇİN YETKİ TBMM’DEDİR: -ANAYASA MADDE 90: ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER TBMM YETKİSİNDE VE KANUN HÜKMÜNDEDİR: “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. […]. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir”. Hatta Madde 90’ın devamında, temel hak/özgürlüklere ilişkin bu tür milletlerarası antlaşmalar ile

SOSYAL MEDYA YASA TEKLİFİ. ENDİŞEM: ÜLKEMİZDE BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DAHA DA GERİLEMESİNE, SANSÜRÜN ARTMASINA YOL AÇACAKTIR

SOSYAL MEDYA YASA TEKLİFİ. ENDİŞEM: ÜLKEMİZDE BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DAHA DA GERİLEMESİNE, SANSÜRÜN ARTMASINA YOL AÇACAKTIR: 1- SOSYAL MEDYADA HAKARET VB. ZATEN MEVZUATIMIZDA “SUÇTUR”: Yasa teklifine sebep olarak; “Sokakta söylendiğinde hakaret/suç olan, sosyal medyada da söylendiğinde suç olmalı” deniliyor. Oysa şu an durum zaten böyle! Zaten bu yüzden yüzlerce hatta binlerce vatandaş, sosyal medya

AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: (“ÇOKLU BARO”) ANAYASAMIZA AYKIRIDIR. SEBEPLERİ:

AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: (“ÇOKLU BARO”) ANAYASAMIZA AYKIRIDIR. SEBEPLERİ:   1- YARGININ KURUCU UNSURU, “BAĞIMSIZ SAVUNMA” İLKESİNE AYKIRI: Anayasa madde 2 (“hukuk devleti”) ve AİHS madde 6 (“adil yargılanma hakkı”) ihlalidir. Avukatlık Kanununun 1. cümlesidir; “Avukatlık kamu hizmetidir”. Kamu hizmeti olmasının sebebi de 2. cümleden anlaşılıyor; “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ (“İSTANBUL”) SÖZLEŞMESİ: KADINI YAŞATIR:

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ (“İSTANBUL”) SÖZLEŞMESİ: KADINI YAŞATIR: Maalesef son günlerde, Türkiye’nin 2011’de imzaladığı (2012’de de TBMM’de onaylanan) bu önemli Uluslararası Sözleşme aleyhine bir algı kampanyası yürütülüyor. Her gün bir kadınımızın vahşice öldürüldüğü ülkemizde, Sözleşmeden çıkış kabul edilemez bir geri adım olur. Böyle bir geri adımın, kadın hakları konusunda sembolik anlamı

KADINA ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN İLK SOMUT 20 ADIM!

KADINA ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN İLK SOMUT 20 ADIM! Anayasamızda ifade edilen kadın-erkek hak eşitliği, tüm siyasiler ve devletimizin tüm temsilcileri tarafından açıkça ifade edilmeli, İstanbul Sözleşmesine ve 6284 sa. Kanuna açıkça sahip çıkılmalıdır. Zira kadına şiddet, cinsiyetçi söylemin eyleme dönüşmesidir. Yasama, Yürütme ve Yargıda, karar alıcı görevlerde (en az) %30 kadın kotası getirilmeli: Güçlü kadın

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ.22.Mayıs.2020

CUMHURBAŞKANI SN. ERDOĞAN TEKRAR ADAY OLABİLİR Mİ? Anayasamıza göre: Madde 101: “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir”. Bu kesin kuralın tek bir istisnası var, Madde 116’da: “Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde MECLİS tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir”. Madde 116’ya göre de Meclis’in tekrar seçim kararı 360MV gerektiriyor. Sn.

TORBA YASA TEKLİFİNDE SOSYAL MEDYAYI ETKİLEYECEK HÜKÜMLER:

TORBA YASA TEKLİFİNDE SOSYAL MEDYAYI ETKİLEYECEK HÜKÜMLER: Birkaç gün önce bu konuda görüşümü kısaca paylaştım. Ancak gördüm ki çok farklı notlar dolaşıyor, etrafımda herkesin “kafası karışık”; daha ayrıntılı yazmaya karar verdim. Teklifi sakıncalı bulanlardanım ve sebeplerini izah etmek isterim. [Teklifte atıf yaptığım Maddeleri birkaç gün önceki Tweet’lerimin altında paylaştım: Oradan okuyabilirsiniz].          

İNFAZ PAKETİ: MEDYA VE SOSYAL MEDYAYA ETKİLERİ:

İNFAZ PAKETİ: MEDYA VE SOSYAL MEDYAYA ETKİLERİ: Yargı Reformu Strateji Belgesinde açıklanan birinci hedef “basın ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesiydi”. Bu yüzden İnfaz Paketi, “düşünce suçları” konusunda esaslı bir iyileştirme getirmeliydi. Ancak mevcut taslak bu ihtiyaca maalesef yeterince cevap vermiyor. Haftaya TBMM Genel Kurulu’nda bu husus etraflıca konuşulmalı, Paket tadil edilmeli ve ülkemizin bu önemli kanayan

“YENİ KORONA VİRÜS” İLE MÜCADELE:

 “YENİ KORONA VİRÜS” İLE MÜCADELE: Doktor değilim, ekonomist değilim, ancak ülkesini düşünen bir vatandaş olarak, tecrübelerim ve okuduğum makaleler temelinde bazı öneriler derlemeye gayret ettim. Sağlık Bakanlığımız birçok doğru adım atıyor, ama korkarım ek adımlar gerekebilir. Amacım, sadece “ortak akla” katkıda bulunmaya çalışmak… Temel endişem; açıklanan 15 Milyar dolarlık paketin yeterli olmayacağıdır. Benzer nüfusu olan

İŞ BANKASI HİSSELERİ İLE İLGİLİ HUKUKİ GÖRÜŞÜM:

Bir hukukçu olarak bu konuya objektif ve bilimsel bir açıdan yaklaşmaya gayret ettim. İşte görüşlerim: Atatürk, 5 Eylül 1938 tarihinde kendi el yazısı ile bir vasiyetname hazırlamıştır. “Malik olduğu bütün nukut ve hisse senetlerini” ve bazı menkul/gayrimenkul mallarını “Cumhuriyet Halk Partisine” belli şartlarda vasiyet etmiştir.  Atatürk, vasiyetnamesinde; (1) İş Bankası hisselerinin mülkiyetini Cumhuriyet Halk Partisine,

Kanal.İstanbul.İtiraz.Süreci.Tablo

 SORULARA CEVABEN ÖZET GÖRÜŞLERİM: KANAL İSTANBUL PROJESİ ÇED RAPORU’NA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE İTİRAZLARINIZI 2 OCAK TARİHİNE KADAR (2 OCAK DAHİL) SUNABİLİRSİNİZ.   İTİRAZ ETMEK İÇİN İSTANBUL’DA OTURMANIZ GEREKMİYOR: Projenin ulusal boyutu vardır: (1) Geniş bir bölgede ekosisteme etkileri. (2) Montrö Sözleşmesine olası etkileri ülkemizin güvenliğini ilgilendirir. (3) Bütçeden de yapılsa, Yap-İşlet-Devret yöntemi ile de yapılsa