ece-guner-toprak

fb_icon_325x325 BzkyDXLddbVOAAAAAElFTkSuQmCC

Av. ECE GÜNER TOPRAK

Ece Güner Toprak: Eğitimi

Ece Güner Toprak; Fransa’da, Türkiye’de ve ABD’de eğitim görmüştür. Paris, Sorbonne Hukuk Fakültesi (Paris II-Assas), ‘Mention Tres Bien’ (en üst Takdirname Derecesi) 2000 kişilik sınıfta, ilk 3’te mezun olmuştur (1988-1992). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Denklik Diploması (1993).

Ece Güner Toprak: İş Deneyimi

Güner Hukuk Bürosu: 22 yıldır Türkiye’de avukatlık yapan Ece Güner Toprak, 1996’da Güner Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. Güner Hukuk Bürosu, ticaret hukuku ve özellikle uluslararası hukuk alanlarında Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarındandır.
MergerMarket ve Reuters sıralamalarına göre Ece Güner Toprak, son 10 yılda Türkiye’de en çok Doğrudan Yatırım projesinde hukuki danışmanlık yapmış 5 avukattan biridir.
Güner Hukuk Bürosu’nun uzmanlık alanları; ticaret hukuku, şirket satın alma ve birleşmeler (yerli ve uluslararası yatırımcılar adına), Avrupa Birliği Hukuku, alt yapı projeleri (yol, tünel, su arıtma vb.),  enerji hukuku (petrol, doğal gaz ve elektrik mevzuatları), medya yatırımları (özellikle Televizyonculuk sektöründe), banka ve finans hukuku, idare hukuku, Uluslararası Tahkim ve Uzlaştırma olarak sıralanır.
Ece Güner Toprak 30 kişiden fazla bir ekip istihdam etmektedir.

Ece Güner Toprak: Mevzuat Çalışmaları

Ece Güner Toprak ‘sosyal sorumluluk’ anlayışı ile birçok mevzuat çalışmalarında yoğun şekilde emek vermiştir. Bu çalışmalar ‘meccanen’ yapılmıştır. Tüm bu çalışmalarda Ece Güner Toprak’ın temel amacı; ‘Ülke mevzuatının uzun vadeli ve sağlıklı, ülkeyi geliştirecek mahiyette yatırımları en iyi şekilde çekecek ortamı sağlaması, aynı zamanda ülke ve devlet menfaatlerini her zaman koruyacak şekilde oluşmasında elinden gelen desteği vermek olmuştur. Birçok hukuk alanında hem uluslararası konferanslarda konuşmuş hem de makale/rapor hazırlamıştır, bu alanlardan birkaç örnek aşağıdadır:

  • Anayasa çalışmaları
  • Yargı Bağımsızlığı / Yargı reformu makale ve çalışmaları
  • Hak ve Özgürlükler alanında (örneğin İnternet yasası) çalışması
  • Yenilenebilir Enerjiyi teşvik mevzuatı çalışması
  • RTÜK Kanunu çalışması
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu çalışması

Ece Güner Toprak: Lisanlar

  • Türkçe: Ana dil
  • Fransızca: Ana dil düzeyinde
  • İngilizce: Ana dil düzeyinde
  • Almanca: Orta düzeyde

Kendisi ayrıca evli ve çocukludur.