YAPILAN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZA İLİŞKİN YORUMLARIM VE BİLGİLENDİRME YAZIM:

*[Olağanüstü itirazla ilgili SÜRE sorununa dünkü yazımda değindim. Burada tekrarlamıyorum]. İtirazda yer alan en temel iddialarla ilgili özet hukuki görüşlerim: 1- Bir kere, temel prensip ve tüm iddialar için geçerli olmak üzere: YSK, sadece somut ve delil/gerekçe ile desteklenen iddiaları dikkate alabilir. [298/mde 112]. Bu kural olağanüstü itiraz için de aynen geçerlidir. YSK İçtihadları bu

KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN KISA VADEDE ÖNERİLERİM:

Bundan tam 2 yıl önce, Şubat 2017’de, “ÇARE BAŞKANLIK MI?” kitabım çıkmıştı. O dönem söylenenlerin tam aksine, yeni “sistemin”; (1) sürekli koalisyon/ittifaklara yol açacağını, (2) Meclis’i sembolik bir konuma getireceğini, (3) adalet, hak ve özgürlüklere ve (4) özellikle de EKONOMİYE olumsuz etki yapacağını (işsizlik ve enflasyonu körükleyeceğini) ayrıntılı şekilde anlatmıştım. Hatta bu konuda eleştiri de

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE

Dünyada birçok ülkede görüyoruz, kadınların gücü artıyor. Elbette kadınlar-erkeklerle eşit haklara ve fırsatlara sahip olmalı; bu “adaletin” gereği. Ayrıca, 21. Yüzyılda bunu daha da önemli görüyorum çünkü insanlığın sürdürülebilirliği için çok önemli hususlara ilişkin (doğayı koruma, yapay zekâ, bio-teknoloji alanındaki ilerlemeler ve artan bazı adaletsizliklerle de ilgili tüm kararlarda) kadınların “gelecek nesli muhafaza” içgüdüsüne çok

SON KHK VE KARARNAMELER: DEVLETİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI:

I-GENEL ÖZET: *Bu not sadece bir ilk özet analizdir. Son günlerde çıkan KHK (özellikle 700,702, 703 No’lu) ve Cumhurbaşkanı Kararnamelerinin (1 ve 3 No’lu) toplamı 882 sayfadır ve yüzlerce farklı mevzuatta değişiklik getirmektedir. Derinlemesine okunması günler alacaktır. Bu kapsamlı yeniden yapılandırmanın temeli: 16 Nisan 2017de Anayasamıza (“AY”) getirilen yeni hükümlerdir. AY Madde 104’e göre, artık

UNDP (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI) SOSYAL FAYDA ZİRVESİ. 15 Ekim 2018, İstanbul.

UNDP (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI) SOSYAL FAYDA ZİRVESİ. 15 Ekim 2018, İstanbul. “KADINLARIN ARTAN GÜCÜ” PANELİ: Dünyada birçok ülkede görüyoruz, kadınların gücü artıyor. Elbette kadınlar-erkeklerle eşit haklara ve fırsatlara sahip olmalı; bu “adaletin” gereği. Ayrıca, 21. Yüzyılda bunu daha da önemli görüyorum çünkü insanlığın sürdürülebilirliği için çok önemli hususlara ilişkin (doğayı koruma, yapay zekâ, bioteknoloji