TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı önemli bir onur ve 82 milyonun temel bağıdır.  HER ÜLKE KENDİ KÜLTÜRÜNÜ, ULUSAL KİMLİĞİNİ VE İTİBARINI KORUMAK ADINA VATANDAŞLIĞININ ELDE EDİLMESİNİ BELLİ ŞARTLARA BAĞLAMIŞTIR. Neredeyse tüm ülkelerde, sonradan vatandaşlığı elde etmek, şu asgari şartlara bağlıdır*:

  • O ülkede en az 5-8 yıl ikamet etmiş olmak (ülkeden ülkeye değişiyor ama asgari rakam genelde 5 yıl. İngiltere’de 6, Almanya’da 8 yıl),
  • O ülkenin lisanını konuşuyor olmak,
  • Belli bir gelire sahip olmak ve
  • Vatandaşlık testini geçmiş olmak: Anayasadan, hak ve özgürlükler vs. sorular soruluyor; vatandaşlığı talep eden kişinin o ülkenin ilkelerini – asgari ortak değerlerini – anlıyor ve benimsiyor olması isteniyor.

[*Karıştırılmaması önemli: Bazı ülkeler, örneğin Portekiz, İngiltere vb., belli bir yatırım karşılığı ikamet hakkı vermektedir, ancak vatandaşlık için yine yukarıda saydığım şartlar gerekmektedir].

Bizde de çok benzer şartlar mevcuttu. Vatandaşlığı “istisnai” olarak elde etmek için ise, önemli bir sanayi tesisi yatırımı yapmış olmak veya bilim, teknoloji, sanat (vb.) alanlarında olağanüstü hizmet vermiş olmak gerekirdi. [Vatandaşlık Bakanlar Kurulu Kararı ile verilirdi; artık CB Kararnamesi ile ve vatandaşlığın elde edilmesi yayınlanmıyor Resmi Gazetede (sadece “kaybettirilme” kararları yayınlanıyor)].

2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığının verilmesi kolaylaştırıldı; Eylül 2018’den itibaren ise vatandaşlık – vergi cenneti adalarda olduğu gibi – artık sadece “parayla” satın alınabiliyor…

Artık yurt dışında oturan, Türkiye ile hiçbir kültürel alakası olmayan, Türkçe konuşmayan, Türkiye’yi bilmeyen bir kişi (örneğin) 500,000 Dolarlık Hazine Bonosu alırsa, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olabilecektir... Üstelik Türk Hazine Bonoları dünyada en yüksek faiz veren bonolar arasında; yani hem çok büyük kazanç elde edecektir, hem de “bonus” olarak TC Vatandaşlığını da almış olacaktır.. Vergi sistemimiz ikametgâh temelli olduğu için; burada oturmayan bu yeni vatandaşlar, devletimize herhangi bir vergi de ödemeyecektir. Ama bu kişiler oy verebilecektir. 

Yine Türkiye ile alakası olmayan bir kişi 250,000 Dolarlık bir daire alarak vatandaşlığımızı elde edebilecektir…

BU TÜR BİR DÜZENLEME HİÇBİR BÜYÜK DEVLETTE YOKTUR…

Sadece “para” karşılığında vatandaşlık veren ülkeler büyük ölçüde “vergi cenneti” küçük adalardır, örneğin; Malta, Barbados, Dominik adaları, Güney Kıbrıs vb. Büyük devlet olmak, milli onuru yüceltmek, aynı kültür, aynı vatandaşlık anlayışı etrafında millet olmak, VATANDAŞLIĞI KORUMAYI gerektirir. Örneğin lisanı konuşabilmek, uzun süre oturmuş olmak ve kanaatimce en önemlisi VATANDAŞLIK TESTİNİ geçmiş olmak – asgari “ortak değerleri” anlamak – son derece önemlidir. Bu düzenlemeler elbette nakit çekmek için yapılmıştır, ancak kalıcı şekilde sermaye bu şekilde çekilmez, ekonomi böyle düzeltilmez: Ekonomimiz yapısal reformlarla (güçler ayrılığına ve denge-denetim sistemlerine dönüş, kurumsal yapının tekrar liyakat temelinde onarılması, yargı reformu, üretim yatırımlarının teşviki vb.) ile olur. Saygılarımla, Av. Ece Güner Toprak.