İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

AÇIK MEKTUP: ANAYASAMIZ HALEN YÜRÜRLÜKTE Mİ? Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun cevaplaması gereken tek soru “Anayasamız halen yürürlükte mi?” sorusudur. Evet, İstanbul Sözleşmesi son derece önemlidir, hayatidir. Evet, İstanbul Sözleşmesi’nden “çıkış” kadınlarımızı tamamen yok sayarak yapılmıştır. Ancak, Danıştay’dan “Sözleşme’nin değerlendirilmesini” beklemiyoruz: İstanbul Sözleşmesi zaten halkımızın %100’ünü temsil eden TBMM tarafından oybirliği ile uygun bulunmuştur ve

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR  22.03.2021 DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİNE gönderilmek üzere İSTANBUL İDARE MAHKEMESİNE, DAVACI:                        ECE GÜNER TOPRAK DAVALI:                        TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI DAVA KONUSU:           Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının (“Cumhurbaşkanlığı”), 20.03.2021 Cumartesi tarihli ve 31429 sayılı Resmi             Gazete’de yayınlanan, 19.03.2021 tarihli ve 3718 sayılı

KANAL İSTANBUL: BİLİMSEL DEĞERLENDİRME ÖZETİ

KANAL İSTANBUL: BİLİMSEL DEĞERLENDİRME ÖZETİ 32 Akademisyenin İBB için hazırladığı, editörleri arasında deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ün de bulunduğu, Haziran 2020 tarihli rapordan bazı temel riskleri özetlemeye çalıştım. Rapor 508 sayfalıktır ve çok daha fazla riske atıf yapmaktadır; 2 sayfada ancak bu kadarına değinebildim…    [Başlarken kişisel bir not: Kaynak varsa, İstanbul’u depreme hazırlamakta

FRANSA VE ALMANYA: “HAKKANİYET”, “ORANTILILIK” VE “ADALARLA” İLGİLİ BUGÜN TÜRKİYE’NİN SAVUNDUĞU İLKELERİ KENDİ DENİZLERİNDE KABUL ETTİRDİ:

FRANSA VE ALMANYA: “HAKKANİYET”, “ORANTILILIK” VE “ADALARLA” İLGİLİ BUGÜN TÜRKİYE’NİN SAVUNDUĞU İLKELERİ KENDİ DENİZLERİNDE KABUL ETTİRDİ:  24 EYLÜL AB ZİRVESİNDE BUNU HATIRLAMALARI GEREKİR: 1-ETKİN DİPLOMASİ VE DOĞRU DIŞ POLİTİKA VİZYONU ŞART:           Doğu Akdeniz’de, haklı olmamıza rağmen tamamen yalnız kaldık, ayrıca konunun önemini çok geç kavradık (GKRY 15 yıldır yoğun diplomatik

FRANSA VE ALMANYA “HAKKANİYET” VE “ORANTILILIK” İLKELERİNİ KENDİ DENİZLERİNDE KABUL ETTİRDİ:

FRANSA VE ALMANYA “HAKKANİYET” VE “ORANTILILIK” İLKELERİNİ KENDİ DENİZLERİNDE KABUL ETTİRDİ:  24 EYLÜL AB ZİRVESİNDE BUNU HATIRLAMALARI GEREKİR: 1-ETKİN DİPLOMASİ VE DOĞRU DIŞ POLİTİKA VİZYONU ŞART:           Doğu Akdeniz’de, haklı olmamıza rağmen tamamen yalnız kaldık, ayrıca konunun önemini çok geç kavradık (GKRY 15 yıldır yoğun diplomatik girişimlerde bulundu). Hepimizin bildiği gerçekleri uzunca tekrar etmeden sadece şunu

ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE, DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE’NİN TEZİ HAKLI:

FRANSA VE ALMANYA “HAKKANİYET” VE “ORANTILILIK” İLKELERİNİ KENDİ DENİZLERİNDE KABUL ETTİRDİ:  24 EYLÜL AB ZİRVESİNDE BUNU HATIRLAMALARI GEREKİR: 1-ETKİN DİPLOMASİ VE DOĞRU DIŞ POLİTİKA VİZYONU ŞART:           Doğu Akdeniz’de, haklı olmamıza rağmen tamamen yalnız kaldık, ayrıca konunun önemini çok geç kavradık (GKRY 15 yıldır yoğun diplomatik girişimlerde bulundu). Hepimizin bildiği gerçekleri uzunca tekrar etmeden sadece

BELEDİYE İŞTİRAKLERİNE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ ATAMAK BELEDİYE BAŞKANININ YETKİSİNDEDİR:

BELEDİYE İŞTİRAKLERİNE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ ATAMAK BELEDİYE BAŞKANININ YETKİSİNDEDİR: Bugüne kadar süregelen uygulamada, belediye başkanları, belediye iştiraklerinin Yönetim Kurulu üyelerini atamıştır. Birçok belediye başkanlığı muhalefete geçince, bu konuda, yetkiyi belediye meclislerine “devreden” bir Genelge çıkarılmıştır. Oysa Kanuna göre atama yetkisi başkanındır ve bir “Genelge” bunu değiştiremez. Kanaatimce Danıştay Genelge ile ilgili “Yürütme Durdurma” kararı vermeliydi

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDEN “YAŞATIR”, NEDEN ÖNEMLİ VE NEDEN TAM UYGULANMALI?

 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDEN “YAŞATIR”, NEDEN ÖNEMLİ VE NEDEN TAM UYGULANMALI? İstanbul Sözleşmesi, kadınlara verilen güçlü bir devlet sözüdür. “Devlet, hiçbir ayırımcılık yapmadan tüm kadınların yaşam hakkını koruyacaktır” taahhüdüdür. Bu kararlı duruşun neticesinde 6284 sayılı Kanun çıkarılarak Sözleşme ilkelerinin (çoğu) iç hukukumuza girmiştir. Zaten eksik uygulanan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışı konuşmak; şiddet uygulayanları cesaretlendirir ve yargıya ve

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇIKIŞ İÇİN YETKİ TBMM’DEDİR

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇIKIŞ İÇİN YETKİ TBMM’DEDİR: -ANAYASA MADDE 90: ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER TBMM YETKİSİNDE VE KANUN HÜKMÜNDEDİR: “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. […]. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir”. Hatta Madde 90’ın devamında, temel hak/özgürlüklere ilişkin bu tür milletlerarası antlaşmalar ile

SOSYAL MEDYA YASA TEKLİFİ. ENDİŞEM: ÜLKEMİZDE BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DAHA DA GERİLEMESİNE, SANSÜRÜN ARTMASINA YOL AÇACAKTIR

SOSYAL MEDYA YASA TEKLİFİ. ENDİŞEM: ÜLKEMİZDE BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DAHA DA GERİLEMESİNE, SANSÜRÜN ARTMASINA YOL AÇACAKTIR: 1- SOSYAL MEDYADA HAKARET VB. ZATEN MEVZUATIMIZDA “SUÇTUR”: Yasa teklifine sebep olarak; “Sokakta söylendiğinde hakaret/suç olan, sosyal medyada da söylendiğinde suç olmalı” deniliyor. Oysa şu an durum zaten böyle! Zaten bu yüzden yüzlerce hatta binlerce vatandaş, sosyal medya

AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: (“ÇOKLU BARO”) ANAYASAMIZA AYKIRIDIR. SEBEPLERİ:

AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: (“ÇOKLU BARO”) ANAYASAMIZA AYKIRIDIR. SEBEPLERİ:   1- YARGININ KURUCU UNSURU, “BAĞIMSIZ SAVUNMA” İLKESİNE AYKIRI: Anayasa madde 2 (“hukuk devleti”) ve AİHS madde 6 (“adil yargılanma hakkı”) ihlalidir. Avukatlık Kanununun 1. cümlesidir; “Avukatlık kamu hizmetidir”. Kamu hizmeti olmasının sebebi de 2. cümleden anlaşılıyor; “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ (“İSTANBUL”) SÖZLEŞMESİ: KADINI YAŞATIR:

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ (“İSTANBUL”) SÖZLEŞMESİ: KADINI YAŞATIR: Maalesef son günlerde, Türkiye’nin 2011’de imzaladığı (2012’de de TBMM’de onaylanan) bu önemli Uluslararası Sözleşme aleyhine bir algı kampanyası yürütülüyor. Her gün bir kadınımızın vahşice öldürüldüğü ülkemizde, Sözleşmeden çıkış kabul edilemez bir geri adım olur. Böyle bir geri adımın, kadın hakları konusunda sembolik anlamı