Yerel Secim

Değerli Kamuoyunun Dikkatine, Biliyorum, çoğunuzun üstünde Mayıs seçiminin yükü, hayal kırıklığı var. Yılgınlık, moral bozukluğu hissediyorsunuz: “Bir yerel seçim ne değiştirecek ki?” diyorsunuz belki de… 31 Mart’ta neden mutlaka oy vermeliyiz, çok kısa anlatayım. Bana 2 dakikanızı ayırın lütfen: 31 Mart’tan sonra tam 4 YIL seçim YOK! Tam 458 gün (dile kolay), kimse fikrinizi sormayacak.

İstanbul.Sözleşmesi.Danıştay.Nisan.2022

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN CB KARARI İLE “ÇIKIŞ” ANAYASAMIZA AYKIRIDIR İstanbul Sözleşmesi, 24 Kasım 2011 tarihinde TBMM tarafından oybirliği ve 6251 Sayılı Kanun ile onaylanmış, temel haklara ilişkin bir Uluslararası Sözleşmedir. Anayasa Madde 90’a göre: İstanbul Sözleşmesi Kanun hükmündedir, hatta diğer kanunların üzerinde bir gücü vardır. Madde 90: Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Anlaşmalar kanun hükmündedir. […]

Seçim.Kanunu.Teklifi.Mart.2022

CUMHURBAŞKANI DA SEÇİM VE PROPAGANDA DÖNEMİ YASAKLARINA TABİDİR: Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Seçim Kanunu Teklifi”) TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun Teklifi yasalaşsa dahi, Cumhurbaşkanı, televizyonlarda konuşmaları, törenler/açılışlar ve benzeri konularda, seçim ve propaganda dönemi yasaklarına tabi olacaktır. Sebepleri: 1-Seçim Kanunu Teklifinde Cumhurbaşkanına ilişkin herhangi bir düzenleme/yenilik yok. 2-298 Sayılı

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM MUTABAKAT METNİ

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM MUTABAKAT METNİ METİNDEKİ KİLİT DÜZENLEMELER: [Yer yer kısa yorumlarımla] ETKİN VE KATILIMCI YASAMA TBMM’de katılımcılık ön plana çıkarılacak. TBMM İç Tüzüğü gözden geçirilecek (komisyonların işleyişi etkinleştirilecek, vb.). Seçim barajı %3’e düşürülecek.  %1 oy alan her partiye Hazine desteği sağlanacak. Siyasetin finansmanının denetimi etkinleştirilecek. Siyasi partiler ve seçim kanunları parti içi demokrasiyi güçlendirecek

Türk Ceza Kanunu Madde 299

Türk Ceza Kanunu Madde 299  [“Başarabiliriz: Demokratik Bir Anayasa” kitabımdan, Haziran 2021]. Türk Ceza Kanunu Madde 299, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu düzenliyor. Bu maddeye göre, Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kişi, 1-4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suç alenen işlenirse; ceza 6’da 1 oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlıdır. Bu maddeyle ilgili

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: YOLSUZLUKLA MÜCADELE

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM:   ALTINCI “TEMEL TAŞ”: YOLSUZLUKLA MÜCADELE:   Yolsuzluk demokrasinin en büyük düşmanıdır. Yolsuzluk, bir ülkenin demokrasiden çıkışında büyük rol oynuyor: İktidarların süresi uzadıkça, yoldan çıkma (yolsuzluk) artıyor. Bunun 2 temel sebebi var: İktidar, güç zehirlenmesi sonucu, ülke kaynaklarını gittikçe “kendi doğal hakkı” olarak görmeye başlıyor, ayrıca, menfaat dağıtımını (partiye, medyaya, akademiye, kendi

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI- KAMU YÖNETİMİ

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: BEŞİNCİ “TEMEL TAŞ”: GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI- KAMU YÖNETİMİ Yaklaşık 300 yıldır, yasama-yürütme-yargı arasındaki “güçler ayrılığının” kritik önemi daha iyi anlaşılmıştır, çağdaş dünyada anayasal gelişmelerin odak noktası olmuştur. Bunların yanı sıra, kanaatimce 21. Yüzyılda istikrarlı ve kalıcı bir demokrasi için ayrıca; kaliteli bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar, özgür akademi, özgür medya/sosyal medya ve

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM DÖRDÜNCÜ “TEMEL TAŞ”: GÜÇLÜ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER   1-TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNEMİ               Bir anayasanın temel amaçlarından biri, her vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini korumak olmalıdır. Anayasa, bu anlamda iktidarların temel sınırlarını/çerçevesini çizer. Neden bu kadar önemlidir? Mutluluk, kanaatimce: İnsanın kendisi olabilmesidir, kendini gerçekleştirebilmesidir

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: YARGI

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: ÜÇÜNCÜ “TEMEL TAŞ”: BAĞIMSIZ VE GÜVENİLİR YARGI Kitabımda yargı reformuna tam 120 sayfa ayırdım. 120 sayfalık reformları burada 2-3 sayfada anlatmam imkânsız elbette, ancak en temel unsurlarına değinmeye çalışacağım… “Hukuk devleti” var diyebilmek için 2 temel unsur birlikte bulunmalıdır: 1) Hukukun üstünlüğü (kurallar belli olmalı ve herkese eşit uygulanmalı) ve 2) Adalet

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: YÜRÜTME

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: İKİNCİ “TEMEL TAŞ”: GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI YÜRÜTME: Yazıma başlarken, “istikrar” üzerine birkaç düşüncemi paylaşmak isterim: 1) “Tek kişi” sistemleri istikrarsızlığın en büyüğünü yaratır; çünkü istişare ve kolektif akıl aranmaz (denge-denetim yoktur), bu sebeple öngörülebilirlik de yok olur. Parlamenter sistemin avantajı; kolay kolay “gücün kişiselleşmesi” oluşmuyor, zira yürütme gücü Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: YASAMA

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: BİRİNCİ “TEMEL TAŞ”: GÜÇLÜ VE ETKİN BİR PARLAMENTO: Yasama ile ilgili reformların kanaatimce 4 temel amacı olmalıdır: i) Parlamento gerçekten halkın %100’ünü doğru ve adil şekilde temsil etmeli (adil ve dengeli seçim yasaları), ii) Halkın %100’ünü temsil eden tek organ olduğu için, Parlamento sistemdeki en güçlü organ olmalı, yetkileri güçlendirilmeli (hükümet kurma,

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM NEDİR?

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM NEDİR?               “Başarabiliriz: Demokratik Bir Anayasa Önerisi”: Yıllardır anayasa konularında çalışıyorum/araştırma yapıyorum ancak, Haziran 2021’de yayınlanan bu son kitabımı yazmak için 1 yıl boyunca tam “kapandım” ve çok yoğun bir şekilde, dünyadan 30 anayasayı ve kendi tarihsel metinlerimizi tekrar derinlemesine çalıştım. İngilizce, Fransızca ve Almanca kaynaklardan