Türk Ceza Kanunu Madde 299

Türk Ceza Kanunu Madde 299  [“Başarabiliriz: Demokratik Bir Anayasa” kitabımdan, Haziran 2021]. Türk Ceza Kanunu Madde 299, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu düzenliyor. Bu maddeye göre, Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kişi, 1-4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suç alenen işlenirse; ceza 6’da 1 oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlıdır. Bu maddeyle ilgili

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: YOLSUZLUKLA MÜCADELE

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM:   ALTINCI “TEMEL TAŞ”: YOLSUZLUKLA MÜCADELE:   Yolsuzluk demokrasinin en büyük düşmanıdır. Yolsuzluk, bir ülkenin demokrasiden çıkışında büyük rol oynuyor: İktidarların süresi uzadıkça, yoldan çıkma (yolsuzluk) artıyor. Bunun 2 temel sebebi var: İktidar, güç zehirlenmesi sonucu, ülke kaynaklarını gittikçe “kendi doğal hakkı” olarak görmeye başlıyor, ayrıca, menfaat dağıtımını (partiye, medyaya, akademiye, kendi

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI- KAMU YÖNETİMİ

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: BEŞİNCİ “TEMEL TAŞ”: GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI- KAMU YÖNETİMİ Yaklaşık 300 yıldır, yasama-yürütme-yargı arasındaki “güçler ayrılığının” kritik önemi daha iyi anlaşılmıştır, çağdaş dünyada anayasal gelişmelerin odak noktası olmuştur. Bunların yanı sıra, kanaatimce 21. Yüzyılda istikrarlı ve kalıcı bir demokrasi için ayrıca; kaliteli bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar, özgür akademi, özgür medya/sosyal medya ve

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM DÖRDÜNCÜ “TEMEL TAŞ”: GÜÇLÜ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER   1-TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNEMİ               Bir anayasanın temel amaçlarından biri, her vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini korumak olmalıdır. Anayasa, bu anlamda iktidarların temel sınırlarını/çerçevesini çizer. Neden bu kadar önemlidir? Mutluluk, kanaatimce: İnsanın kendisi olabilmesidir, kendini gerçekleştirebilmesidir

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: YARGI

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: ÜÇÜNCÜ “TEMEL TAŞ”: BAĞIMSIZ VE GÜVENİLİR YARGI Kitabımda yargı reformuna tam 120 sayfa ayırdım. 120 sayfalık reformları burada 2-3 sayfada anlatmam imkânsız elbette, ancak en temel unsurlarına değinmeye çalışacağım… “Hukuk devleti” var diyebilmek için 2 temel unsur birlikte bulunmalıdır: 1) Hukukun üstünlüğü (kurallar belli olmalı ve herkese eşit uygulanmalı) ve 2) Adalet

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: YÜRÜTME

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: İKİNCİ “TEMEL TAŞ”: GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI YÜRÜTME: Yazıma başlarken, “istikrar” üzerine birkaç düşüncemi paylaşmak isterim: 1) “Tek kişi” sistemleri istikrarsızlığın en büyüğünü yaratır; çünkü istişare ve kolektif akıl aranmaz (denge-denetim yoktur), bu sebeple öngörülebilirlik de yok olur. Parlamenter sistemin avantajı; kolay kolay “gücün kişiselleşmesi” oluşmuyor, zira yürütme gücü Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: YASAMA

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: BİRİNCİ “TEMEL TAŞ”: GÜÇLÜ VE ETKİN BİR PARLAMENTO: Yasama ile ilgili reformların kanaatimce 4 temel amacı olmalıdır: i) Parlamento gerçekten halkın %100’ünü doğru ve adil şekilde temsil etmeli (adil ve dengeli seçim yasaları), ii) Halkın %100’ünü temsil eden tek organ olduğu için, Parlamento sistemdeki en güçlü organ olmalı, yetkileri güçlendirilmeli (hükümet kurma,

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM NEDİR?

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM NEDİR?               “Başarabiliriz: Demokratik Bir Anayasa Önerisi”: Yıllardır anayasa konularında çalışıyorum/araştırma yapıyorum ancak, Haziran 2021’de yayınlanan bu son kitabımı yazmak için 1 yıl boyunca tam “kapandım” ve çok yoğun bir şekilde, dünyadan 30 anayasayı ve kendi tarihsel metinlerimizi tekrar derinlemesine çalıştım. İngilizce, Fransızca ve Almanca kaynaklardan

OHAL

Olağanüstü Hal (“OHAL”) dönemleri temel hak ve özgürlükler açısından son derece riskli dönemlerdir ve maalesef kalıcı şekilde demokrasiden çıkışa da yol açabilir. Anayasamızda, OHAL sistemi büyük riskler barındırıyor. Bugünlerde “ekonomik krizden” dolayı, OHAL ilanından bahsedilmesi kabul edilemez. Bir an bile düşünülmemeli; konuşulması dahi ekonomimize zarar verir: Sebepleri, kısaca: 1-Ekonomik krizi derinleştirir: Yaşadığımız ekonomik krizin, paramızın

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (Kurul), İstanbul Sözleşmesi’nden “çıkışa” ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının (CBK) “Yürütmesini Durdurmayı” (YD) reddetti. Kurul tarafından verilen bir karar olduğu için özel önem taşımaktadır ve YD açısından kesindir. Daha da önemlisi, kararın (şu aşamada basından okuduğumuz kadarıyla) gerekçesinden anladığımız kadarıyla Kurul; İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış

Yüzde 50 + 1 MESELESİ

%50 + 1 MESELESİ: MEVCUT SİSTEMDE KOALİSYONLAR “MECBURİ”: ÇÜNKÜ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE, TÜM GÜÇ MERKEZİ CUMHURBAŞKANI MAKAMINDA Bu sebeple, ülkeyi yönetebilmek için, Cumhurbaşkanlığı seçimini mutlaka kazanmak gerek. Bunun için de %50+1 oy şart. Tek bir parti genelde bu kadar oy oranına sahip olmadığı için de bu tür sistemlerde mutlaka ittifaklar/koalisyonlar gerekli hale gelir. Örneğin, başkanlık